Рівненська окружна прокуратура Prosecutor's Office Of Rivne

Форма запиту на інформацію, що подається до Рівненської окружної прокуратури письмово (на прийомі в прокуратурі міста та по телефону) відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

15 березня 2021

Форма запиту на інформацію, що подається до Рівненської окружної прокуратури письмово (на прийомі в прокуратурі міста та по телефону) відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Рівненська окружна прокуратура

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
__________________________________________________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача)
_______________________________________________________________

Контактні дані запитувача:
Поштова адреса ___________________________________________________
__________________________________________________________________

Адреса електронної пошти__________________________________________

Номер телефону ________________ Номер факсу_________________

Зміст запиту (загальні дані щодо інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо): _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Інформацію на запит надати поштою на адресу:__________________
__________________________________________________________________

_____________________
Дата
(подання запиту)    _____________________
Підпис

Прокурор Рівненської окружної прокуратури (відповідно до вимог ч.7 ст.19 Закону та якщо запит передано по телефону):
П.І.Б. ________________________________________________________________________
Номер контактного телефону _______________________________

_____________________
(Дата оформлення запиту)
_____________________
Підпис

Копію запиту надано (крім запиту, оформленого по телефону):
«__»__________201_ року ___________________
(Підпис особи, яка отримала запит)