Рівненська місцева прокуратура Prosecutor's Office Of Rivne

Оголошення для прокурорських працівників Рівненської місцевої прокуратури, які мають бажання бути обраними делегатами на позачергову всеукраїнську конференцію прокурорів

05 жовтня 2018

Рішенням Ради прокурорів України від 14 серпня 2018 року № 67 вирішено скликати позачергову всеукраїнську конференцію прокурорів, на якій будуть обговорені питання щодо діяльності органів прокурорського самоврядування, організаційного забезпечення діяльності прокуратури та інші. Інформація про проведення конференції, перелік питань, які будуть розглядатися на ній, розміщується на офіційному веб-сайті Ради прокурорів України.

Наказом Генерального прокурора України від 30 серпня 2018 року № 174 зобов’язано керівників регіональних, місцевих прокуратур організувати проведення зборів прокурорів для обрання делегатів на позачергову всеукраїнську конференцію прокурорів. 

 Відповідно до статті 69 Закону України «Про прокуратуру» зборами прокурорів місцевої прокуратури обираються два делегати на всеукраїнську конференцію працівників прокуратури шляхом таємного голосування простою більшістю голосів з числа вільно висунутих альтернативних кандидатів (прокурорів).

Збори є повноваженими, якщо на них присутні більше половини від загальної кількості прокурорських працівників відповідної прокуратури та приймаються рішення більшістю голосів від їх загальної кількості. 

Обраними делегатами на конференцію вважатимуться два кандидати, які наберуть найбільше число голосів від загальної кількості прокурорів місцевої прокуратури (тобто 50 % + 1 голос від усієї штатної чисельності). 

У зв’язку з цим при голосуванні кожен працівник місцевої прокуратури має проголосувати не більш ніж за двох кандидатів у делегати на конференцію.

З метою забезпечення проведення конференції у визначені Законом строки організація проведення зборів прокурорів Рівненської місцевої прокуратури відбуватиметься за таким порядком.

Особи, які виявлять бажання бути обраними делегатами на конференцію або погодяться з пропозицією колег чи колективу  стати кандидатом у делегати на конференцію, мають подати з 5 по 16 жовтня 2018 року (у робочі дні) до прокурора Рівненської місцевої прокуратури Касянчук Марії Вікторівни (м. Рівне, вул. Гарна, 29, тел.62-09-52) інформаційну довідку про себе за встановленим зразком.

У зв’язку з необхідністю забезпечення завчасного виготовлення бюлетенів для голосування на зборах прийом документів після 16 жовтня 2018 року не здійснюватиметься.

Інформація щодо переліку осіб, які виявили бажання бути обраними делегатами на конференцію, буде розміщуватися на веб-сайті Рівненської місцевої прокуратури у рубриці «Список кандидатів у делегати на позачергову всеукраїнську конференцію прокурорів від Рівненської місцевої прокуратури» у міру надходження інформаційних довідок та остаточно –  не пізніше 18 жовтня 2018 року.

Збори прокурорів Рівненської місцевої прокуратури відбудуться 19 жовтня 2018 року о 15.00 годині у приміщенні Рівненської місцевої прокуратури за адресою: м. Рівне, вул. П. Могили, 47.

На збори запрошуються усі прокурори Рівненської місцевої прокуратури.

Реєстрація учасників зборів розпочнеться о 14.30 годині за місцем проведення зборів та відбуватиметься на підставі службового посвідчення. Для своєчасного відкриття зборів слід прибути завчасно, не пізніше 15.00 години.

З урахуванням вимог статті 69 Закону в частині повноважності зборів прокурорів та прийняття на зборах рішення щодо обрання делегатів на конференцію явка усіх прокурорських працівників на збори є обов’язковою. Про поважні причини неможливості прибути на збори працівники мають завчасно повідомляти керівництво місцевої прокуратури.

На початку роботи зборів шляхом відкритого голосування будуть обиратися члени лічильної комісії (не менше 3 осіб), а потім почергово відкритим голосуванням – голова та секретар зборів простою більшістю голосів від загальної кількості учасників зборів. Члени лічильної комісії зі свого складу обирають голову і секретаря, що також протоколюється.

На зборах буде оголошено інформації про кандидатів у делегати на всеукраїнську конференцію працівників прокуратури.

Кандидати у делегати за бажанням матимуть право виступу на зборах до початку голосування. Також учасники зборів зможуть поставити запитання кандидатам.

Після завершення розгляду та обговорення кандидатур кожен учасник зборів отримає бюлетень, у якому прізвища, ім’я, по батькові кандидатів у делегати на конференцію будуть розміщені в алфавітному порядку.

Під час таємного голосування у бюлетені проставляються відмітки навпроти не більше двох прізвищ кандидатів у делегати на конференцію. Бюлетені, в яких буде проставлено відмітки навпроти більше ніж двох прізвищ кандидатів у делегати, а також бюлетені невстановленого зразка вважатимуться недійсними.

У разі набрання окремими кандидатами однакової кількості голосів, що не дає змоги обрати необхідну кількість делегатів, буде проводитися повторне таємне голосування стосовно тих кандидатів, які набрали однакову кількість голосів.

За результатами голосування складається протокол підрахунку голосів, який підписують усі члени лічильної комісії.

Результати голосування оприлюднюються на зборах прокурорів Рівненської місцевої прокуратури.

 

Організаційний комітет з підготовки
та проведення зборів прокурорів
Рівненської місцевої прокуратури