Рівненська місцева прокуратура Prosecutor's Office Of Rivne

Перелік документів, у яких міститься службова інформація

23 березня 2017

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального
прокурора України
від «30» грудня 2014 року № 158

П Е Р Е Л І К
документів, у яких міститься службова інформація

Згідно з положеннями абзацу 4 пункту 1 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893, визначити Перелік документів, яким з урахуванням інформації, що у них міститься, надається гриф «Для службового користування».

До документів, яким присвоюється гриф «Для службового користування», віднести:

  1. Організаційно-розпорядчі документи (накази, розпорядження, вказівки) керівництва Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного рівня, доповідні записки, довідки, інформаційні листи, аналізи, узагальнення, документи прокурорського реагування, методичні рекомендації, відомчу кореспонденцію та інші документи, для створення яких використовується службова інформація.
  2. Акти приймання-передачі справ, документів та майна прокуратур.
  3. Спеціальні повідомлення про злочини та надзвичайні події.
  4. Номенклатуру посад працівників органів прокуратури України, зайняття яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.
  5. Листування з органами Служби безпеки України щодо оформлення допуску працівників прокуратури до державної таємниці.
  6. Номенклатуру секретних справ органів прокуратури України.
  7. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.
  8. Довідки та листи з питань охорони державної таємниці, які не містять таємної інформації.
  9. Довідки, матеріали службових розслідувань (перевірок).
  10. Листування та матеріали з питань оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах прокуратури України.

Експертна комісія
Генеральної прокуратури України
Протокол від 26.12.2014 № 6