Рівненська місцева прокуратура Prosecutor's Office Of Rivne

Порядок розгляду звернень громадян та запитів на інформацію у Рівненській місцевій прокуратурі

09 вересня 2019

При розгляді звернень працівники місцевої прокурутури керуються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», Законом України «Про звернення громадян», наказом Генеральної прокуратури України №430 від 30.12.2015 «Про організацію діяльності органів прокуратури України з особистого прийому, розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації», Інструкцією про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України», затвердженою наказом Генеральної прокуратури України від 20.12.2017 №357, та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16.01.2018 за №65/31517.

Визначено, що звернення може бути як усним, так і письмовим.

Так, усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується прокурором прокуратури.

У свою чергу, письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім ’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

Повідомляю що у разі отримання звернень, поставлені питання в яких не відносяться до компетенції органів прокуратури, вони в 5-денний термін направляються за належністю до інших органів державної влади, контролюючих органів, судів тощо, про що письмово повідомляється заявнику.

Звернення, які прийняті до розгляду, вирішуються впродовж місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення та перевірки, - не пізніше п ’ятнадцятиденного терміну. Разом з тим, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, строки розгляду звернень продовжуються (але не більше ніж до 45 днів) з обов’язковим повідомленням заявника.

Крім того, Рівненською місцевою прокуратурою забезпечено доступ до публічної інформації, яка знаходиться у її володінні.

Відповідно до вимог ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (надалі - Закон) запити на інформацію можуть подаватись на вибір запитувача в усній, письмовій з.и іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Запит може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання в письмовій формі.

Відповіді запитувачам з долученням копій документів надаються у строк не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запитів. У випадках, передбачених частиною другою статті 20 Закону цей термін може бути скорочений до 48 годин з дня отримання запиту.

Разом з тим, за наявності підстав, передбачених частиною четвертою статті 20 Закону, строк надання інформації може бути продовжено до 20 робочих днів, про що запитувачі повідомляються не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Приймання звернень та запитів, а також особистий прийом громадян керівництвом та прокурорами прокуратури проводиться у приміщення Рівненської місцевої прокуратури з адресою: вул. Гарна, 29, м. Рівне або за телефоном «гарячої лінії» (0362) 62-09-58.

Крім того, звернення та запити на інформацію також можуть бути направлеі на електронну адресу місцевої прокуратури: rivne@pro.gov.ua та public.rivne@pro.gov.ua.

Матеріали Рівненської місцевої прокуратури