Рівненська місцева прокуратура Prosecutor's Office Of Rivne

Про порядок розгляду звернень громадян та особистого прийому в Рівненській місцевій прокуратурі

Конституція України встановлює, що усі громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглядати звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
 
При розгляді звернень працівники прокуратури керуються Конституцією України, законами України «Про прокуратуру», «Про звернення громадян», правовими актами, виданими Генеральною прокуратурою України, зокрема Наказом Генерального прокурора від 06.08.2020 № 363 «Про організацію роботи органів прокуратури з особистого прийому, розгляду звернень і запитів та забезпечення доступу до публічної інформації» та Інструкція про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України.
 
Заяви і повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення вирішуються в органах прокуратури відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення.
 
Скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів розглядаються в порядку та в межах, передбачених кримінальним, цивільним, господарським процесуальним законодавством, з урахуванням рішень та висновків Конституційного Суду України.
 
Скарги на вироки, рішення, ухвали, постанови судів можуть розглядатися з метою оцінки дотримання прокурорами у судовому розгляді основних принципів професійної етики та поведінки працівника прокуратури.
 
Суб’єктами права на звернення до органів прокуратури законодавство України визнає як фізичних, так і юридичних осіб.
 
У місцевій прокуратурі існує такий порядок розгляду звернень.
 
Після реєстрації звернень по них приймається одне з рішень:
  • передання для розгляду керівнику органу прокуратури або його заступнику відповідно до розподілу обов’язків;
  • передання для розгляду відповідному структурному підрозділу Генеральної прокуратури України або регіональної чи місцевої прокуратури, прокурору органу прокуратури; 
  • направлення за територіальністю та/або належністю;
  • повернення заявнику з наданням відповідних роз’яснень;
  • залишення без розгляду за наявності підстав, визначених статтею 8 Закону України «Про звернення громадян». 
 
У 5-денний строк направляються звернення для розгляду за належністю в інші відомства чи для вирішення до підпорядкованих прокуратур з повідомленням про це заявників.
 
Більшість звернень, які надходять до органів прокуратури, розглядаються та вирішуються впродовж місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення та перевірки, – не пізніше п’ятнадцятиденного терміну. 
 
Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівником або заступником керівника місцевої прокуратури строки розгляду звернень продовжуються з обов’язковим повідомленням заявника. Максимальні строки вирішення не можуть перевищувати 45 днів для розгляду звернень фізичних та юридичних осіб.
 
Строк розгляду звернення обчислюється у календарних днях, починаючи з дня надходження (реєстрації) до прокуратури. Закінченням строку розгляду звернень вважається дата реєстрації відповіді на нього.
Працівниками прокуратури щоденно здійснюється прийом громадян згідно графіка.

 

 

Графік прийому громадян
працівниками Рівненської місцевої прокуратури

Понеділок
Максимчук А.П.
Перший заступник керівника Рівненської місцевої прокуратури
з 9 год. до 13 год.
Краснолюба Р.М.
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури
з 14 год. до 18 год.
Вівторок
Грисюк Ю.І.
Заступник керівника Рівненської місцевої прокуратури
з 9 год. до 13 год.
Прокопчук О.В.
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури
з 14 год. до 18 год.
Середа
Керівник Рівненської місцевої прокуратури з 10 год. до 13 год.
Власова І.А.
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури
з 14 год. до 18 год.
Четвер
Луцюк П.П.
Заступник керівника Рівненської місцевої прокуратури
з 9 год. до 13 год.
Лихач О.М.
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури
з 14 год. до 18 год.
П'ятниця
Краснолюба Р.М.
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури
з 9 год. до 13 год.
Пінчук Д.В.
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури
з 14 год. до 18 год.
Вихідні та святкові дні
черговий прокурор Рівненської місцевої прокуратури згідно щомісячного графіка

Примітки:

Прийом громадян керівником Рівненської місцевої прокуратури здійснюється у випадку оскарження рішення, прийнятого заступником керівника Рівненської місцевої прокуратури, по результатах розгляду звернення в Рівненській місцевій прокуратурі.

Відповідно до ст. ст. 8 Закону України «Про звернення громадян» не розглядаються повторні звернення з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Телефон місцевої прокуратури: 62-09-52

Електронна адреса для прийому електронних звернень громадян: rivne@pro.gov.ua

У відповідності до ст.5 Закону України "Про звернення громадян" у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

ЗРАЗОК заяви (скарги)

Керівнику Рівненської місцевої прокуратури
П.І.П. заявника
Поштова адреса, телефон

 

ЗАЯВА (СКАРГА)

 

Суть оскаржуваного питання
___________________________

Вимога (прохання) до прокурора  
___________________________

 

Дата, підпис