Рівненська місцева прокуратура Prosecutor's Office Of Rivne

Про порядок розгляду звернень громадян та особистого прийому в Рівненській місцевій прокуратурі

Конституція України встановлює, що усі громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглядати звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

При розгляді звернень працівники прокуратури керуються Конституцією України, законами України «Про прокуратуру», «Про звернення громадян», правовими актами, виданими Генеральною прокуратурою України, зокрема наказом Генеральної прокуратури України №430 від 30.12.2015 «Про організацію діяльності органів прокуратури України з особистого прийому, розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації» та Інструкцією про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженою наказом Генеральної прокуратури України №357 від 20.12.2017.

15.07.2015 набрав чинності Закон України «Про прокуратуру» №1698 від 14.10.2014, крім статей 21, 28-38, 42, 44-50, 62-63, 65-79 цього Закону, які набирають чинності 15.04.2016; статті 12 та Додатка до цього Закону щодо переліку та територіальної юрисдикції місцевих прокуратур, які набирають чинності з 15.12.2015.

Окремі положення Закону України «Про прокуратуру» №1698 від 14.10.2014, зокрема, розділ ХІІІ цього Закону, набрали чинності 26.10.2014 - з дня, наступного за днем його опублікування. Пунктом 1 розділу ХІІІ «Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру» визначено, що прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.

Також, даним Законом внесено зміни до Закону України «Про звернення громадян», якими виключено статтю 29 даного Закону та, відповідно, позбавлено органи прокуратури повноважень щодо нагляду за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Законом України «Про звернення громадян» зазначено, що його дія не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного судочинства України, законами України «Про засади запобігання і протидії корупції», , "Про виконавче провадження".

Заяви і повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення вирішуються в органах прокуратури відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення.

Скарги на рішення, дії або бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів розглядаються в порядку та межах, передбачених відповідно кримінальним, цивільним, господарським або адміністративним процесуальним законодавством та рішеннями Конституційного Суду України.

Скарги на вироки, рішення, ухвали, постанови судів можуть розглядатися з метою оцінки дотримання прокурорами у судовому розгляді основних принципів професійної етики та поведінки працівника прокуратури.

Суб’єктами права на звернення до органів прокуратури законодавство України визнає як фізичних, так і юридичних осіб.

 

 

У місцевій прокуратурі існує такий порядок розгляду звернень.

Після реєстрації звернень по них приймається одне з рішень:

  • прийняття звернення до свого провадження;
  • повернення звернення заявнику з наданням відповідних роз’яснень;
  • скерування звернення за територіальністю та/чи належністю;
  • долучення звернення до наглядового провадження чи номенклатурної справи.

Про направлення звернення до інших органів обов’язково повідомляється заявник.

Більшість звернень, які надходять до органів прокуратури, розглядаються та вирішуються впродовж місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення та перевірки, – не пізніше п’ятнадцятиденного терміну. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівником або заступником керівника місцевої прокуратури строки розгляду звернень продовжуються з обов’язковим повідомленням заявника.

У 5-денний строк направляються звернення для розгляду за належністю в інші відомства чи для вирішення до підпорядкованих прокуратур з повідомленням про це заявників.

Максимальні строки вирішення не можуть перевищувати 45 днів для розгляду звернень фізичних та юридичних осіб.

Днем виконання звернення вважається дата відправлення письмової відповіді.

Працівниками прокуратури щоденно здійснюється прийом громадян згідно графіка.

 

 

Графік прийому громадян
працівниками Рівненської місцевої прокуратури

Понеділок
Максимчук А.П.
Перший заступник керівника Рівненської місцевої прокуратури
з 9 год. до 13 год.
Грисюк Ю.І.
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури
з 14 год. до 18 год.
Вівторок
Горковенко М.В.
Заступник керівника Рівненської місцевої прокуратури
з 9 год. до 13 год.
Власова І.А.
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури
з 14 год. до 18 год.
Середа
Самардак В.В.
Керівник Рівненської місцевої прокуратури
з 10 год. до 13 год.
Колеснік К.М.
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури
з 14 год. до 18 год.
Четвер
Луцюк П.П.
Заступник керівника Рівненської місцевої прокуратури
з 9 год. до 13 год.
Лихач О.М.
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури
з 14 год. до 18 год.
П'ятниця
Краснолюба Р.М.
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури
з 9 год. до 13 год.
Пінчук Д.В.
Прокурор Рівненської місцевої прокуратури
з 14 год. до 18 год.
Вихідні та святкові дні
черговий прокурор Рівненської місцевої прокуратури згідно щомісячного графіка

Примітки:

Прийом громадян керівником Рівненської місцевої прокуратури здійснюється у випадку оскарження рішення, прийнятого заступником керівника Рівненського місцевого прокурора, по результатах розгляду звернення в Рівненській місцевій прокуратурі.

Інші прокурори Рівненської місцевої прокуратури здійснюють прийом громадян за вказівкою керівника Рівненської місцевої прокуратури.

Відповідно до ст. ст. 8 Закону України «Про звернення громадян» не розглядаються повторні звернення з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Телефон місцевої прокуратури: 62-09-52

Електронна адреса для прийому електронних звернень громадян: rivne@pro.gov.ua

У відповідності до ст.5 Закону України "Про звернення громадян" у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

ЗРАЗОК заяви (скарги)

Керівнику Рівненської місцевої прокуратури
П.І.П. заявника
Поштова адреса, телефон

 

ЗАЯВА (СКАРГА)

 

Суть оскаржуваного питання
___________________________

Вимога (прохання) до прокурора  
___________________________

 

Дата, підпис